Möten

RSMH Öbacka Härnösand kallar till årsmöte

Tid: torsdagen den 24 februari 2022 kl. 1600

Plats: Matsalen på Vårsta.

Föreningen bjuder på något gott!

VÄLKOMNA!

Dagordning årsmöte.2022-02-24
Revisionsberättelse
Resultat och balansrapport.
Ekonomisk berättelse
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021 RSMH Öbacka Härnösand.doc.pdf
Verksamhetsplan 2022 RSMH Öbacka Härnösand.doc.pdf
RSMH valberedning 2022 o 2023.docx.pdf