Möten


RSMH Öbacka Härnösand kallar till medlemsmöte

torsdagen den 19 januari 2023 kl. 18.00

Plats: Tunnelplan 12 B

DAGORDNING


§1 Mötets öppnande

§2 Godkännande av dagordning

§3 Justerare

§4 Föregående protokoll

§5 Övriga frågor till mötet

§6 Rapporter från styrelsen

§7 Aktiviteter

§8 Övrigt

§9 Nästa möte

§10 Mötet avslutas