StyrelsenMats Abramson ordförande och sekreterare

Birgitta Janzon kassör och representant i Tillgänglighets-rådet

Elisabeth Gisselman ledamot och studiesamordnare

Ingrid Wallenman ledamot och vice ordförande


Bild saknasHenrik Davidsson ledamot


Bild saknasCharlotte Ämting suppleant


Bild saknas

Berit Thelning

suppleantBild saknasLena Sjöström suppleant