StyrelsenMats Abramson ordförande och sekreterare

Birgitta Janzon kassör

Elisabeth Gisselman ledamot och studiesamordnare

Ingrid Wallenman ledamot


Bild saknasHenrik Davidsson ledamot


Bild saknasEvy Ottemark ledamot


Bild saknasCharlotte Ämting suppleant


Bild saknasLena Sjöström suppleant