StyrelsenMats Abramson ordförande och sekreterare

Birgitta Janzon kassör

Elisabeth Gisselman ledamot och studiesamordnare

Ingrid Wallenman ledamot


Bild saknasHenrik Davidsson ledamot


Bild saknasCharlotte Ämting suppleant


Bild saknasLena Sjöström suppleant